کلکسیون طلا  با اهدافی بلند مدت و اندیشمندانه در سال 1358 توسط حاج مرتضی ملک ثابت تاسیس گردید.

در طی بیش از 40سال تلاش، کسب تجربه همراه با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا از طریق شرکت در دوره‌های جواهرشناسی  و سنگ شناسی  درکشورهای مختلف، نام حاج مرتضی ملک ثابت وکلکسیون طلا را در زمره‌ی  نام های معتبر در زمینه ی طلا و جواهر کشور قرار داده و همین حسن سابقه و تجربه‌ی طولانی، سبب انتخاب ایشان به عضویت هیئت رئیسه ی صنف طلا و جواهر یزد گردیده است.

در حال حاضر این مجموعه با ارائه‌ی بهترین کارهای طلا و جواهر در پی این ادعا است تا ضمن تثبیت مقام شایسته‌ی فعلی خود بتواند نفیس ترین طلا و جواهرات روز دنیا را به شما عرضه کند.